Missie en Visie

Missie en visie.pptx

Missie:

Samen school maken, daar gaan we voor want samen kom je verder!


Visie:


Als katholieke dialoogschool vinden we normen en waarden zoals respect, beleefdheid en eerlijkheid belangrijk. Deze willen we meegeven aan onze kinderen.

Het hele team staat met hart en ziel klaar voor elk kind. Met passie geven wij les en zetten wij ons in voor het hele schoolgebeuren. Het welbevinden van leerlingen en leerkrachten staat centraal. Wie zich goed in zijn vel voelt en ergens thuis is, kan écht tot ontwikkeling komen.


We zijn een kleine, gezellige, warme familiale school waar iedereen iedereen kent. De laagdrempeligheid is iets wat ons kenmerkt. Onze deur staat altijd open. Hierdoor is er een vlotte communicatie met alle betrokken partijen mogelijk.


‘We slaan de handen in elkaar!’ is één van de krachten van onze school. We streven naar een goede samenwerking: tussen alle leden van het schoolteam, de kinderen, de ouders en andere partners.

Binnen werkgroepen reflecteren leerkrachten over kwaliteitsvol onderwijs.

Ook kinderen en ouders worden o.a. via de leerlingenraad en de ouderraad uitgenodigd om mee school te maken.


We vinden een positief en veilig school- en klasklimaat een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Stap voor stap leren de kinderen belangrijke, nieuwe dingen op cognitief vlak maar ook op socio-emotioneel vlak.


Door oog te hebben voor differentiatie en dit uit te werken met het driesporenbeleid proberen we voor ieder kind een uitdaging op maat te bieden. Hierbij werken we handelingsgericht. We spelen in op de noden van elk kind om ieder van hen zoveel mogelijk kansen te bieden om zich te ontplooien.

Met een krachtig leesbeleid openen we de deur van ‘t Klinkertje naar een andere wereld waar fantasie tot leven komt.


We geloven in het exploreren van eigen mogelijkheden en talenten. Kinderen leren samen spelen en samenleven. Dit biedt hen extra ontwikkelingskansen voor hun verdere toekomst.

We benaderen elk kind vanuit een positieve grondhouding en versterken hun sociale vaardigheden. We hechten belang aan beweging en een gezonde levensstijl.

Onze droom voor alle kinderen is dat ze mogen worden wie ze willen en kunnen zijn met hun talenten en binnen hun grenzen.