Zorg

Zorgcoördinator

Juf. Carla Diepenrijkx en Juf. Britha Gubbelmans

Zorgondersteuners

Juf. Ilona Franssen en Juf. Nele Beerten

Betrokken bij zorgtrajecten:

  • Leerkrachten

  • Directeur

  • ON (Ondersteuningsnetwerk)

Coördinator West-Limburg: Dirk Uten

zorgloket.westlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen

  • VCLB

Arts CLB: Margriet Vandyck

Contactpersoon begeleiding CLB: onthaalmedewerker - Nathalie Corten