Zorg

 Zorgcoördinator  

Juf. Carla Diepenrijkx en Juf. Britha Gubbelmans

 Zorgondersteuners

Juf. Ilona Franssen, Juf. Leentje Goiris, Meester Maarten Weyens

Betrokken bij zorgtrajecten:

Arts CLB: Margriet Vandyck 

Contactpersoon begeleiding CLB: onthaalmedewerker - Nathalie Corten