Informatie

De algemene info is onderverdeeld in volgende categorieën:

  • Schoolreglement

  • Contact

  • Schooluren

  • Voor- en naschoolse opvang

  • Instappers - Peuterklas

  • Op naar het secundair onderwijs...

  • Groeipakket - schooltoelage