Differentiatie

Driesporenbeleid

Differentiëren

Als de term binnenklasdifferentiatie valt, dan denkt men al heel snel aan allerlei werkvormen en technieken. Daar begint het echter niet mee: binnenklasdifferentiatie wordt immers in eerste instantie gevoed door een beroepshouding (Castelein e.a., 2016). Het is de blik van de leraar die probeert om een les vanuit het perspectief van leerlingen te bekijken. Het is kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen op een proactieve, positieve en planmatige manier. Binnenklasdifferentiatie heeft tot doel de motivatie, het welbevinden, de leerwinst en/of leerefficiëntie van alle lerenden te verhogen, zonder de lat lager te leggen. Met gedifferentieerde ondersteuning voor alle lerenden worden de verschillen tussen lerenden dus niet noodzakelijk kleiner, maar kunnen ook vergroten of gelijk blijven. 

Castelein e.a. (2016) geven deze omschrijving weer in het onderstaand schematisch conceptueel kader: