Differentiatie

Onderwijzen op een innovatieve manier

Binnen de visie van onze school willen we oog hebben voor de ontwikkelingen binnen het onderwijslandschap. Innovatie en onderwijs zijn immers erg met elkaar verbonden.

Werken aan 21ste eeuwse competenties, talentenwerking, binnenklasdifferentiatie, deelnemen aan innovatieve projecten als bijv. "First Lego League" zijn slechts enkele voorbeelden die binnen onze school ingang vinden.

Differentiëren

Als de term binnenklasdifferentiatie valt, dan denkt men al heel snel aan allerlei werkvormen en technieken. Daar begint het echter niet mee: binnenklasdifferentiatie wordt immers in eerste instantie gevoed door een beroepshouding (Castelein e.a., 2016). Het is de blik van de leraar die probeert om een les vanuit het perspectief van leerlingen te bekijken. Het is kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen op een proactieve, positieve en planmatige manier. Binnenklasdifferentiatie heeft tot doel de motivatie, het welbevinden, de leerwinst en/of leerefficiëntie van alle lerenden te verhogen, zonder de lat lager te leggen. Met gedifferentieerde ondersteuning voor alle lerenden worden de verschillen tussen lerenden dus niet noodzakelijk kleiner, maar kunnen ook vergroten of gelijk blijven.

Castelein e.a. (2016) geven deze omschrijving weer in het onderstaand schematisch conceptueel kader:

De twee tandwielen in het midden van het kader stellen de twee stapels bouwstenen voor binnenklasdifferentiatie voor. Elke stapel geeft een antwoord op een vraag:

  • op basis waarvan kan je differentiëren (lerende)?

  • welke elementen kan je bespelen (leeromgeving)?

De kenmerken hangen natuurlijk ook samen en moeten in hun toepassing niet strikt van elkaar onderscheiden worden (bijv. interesse en motivatie hangen sterk samen, als je werkt op interesse van lerenden dan is de kans ook groot dat hun motivatie stijgt). Het is echter niet nodig om te differentiëren op basis van elk van deze elementen in elke les(sen) of elke activiteit.

(voor meer informatie, zie Castelein, E., Coens, J., De Witte, K., Houben, A., Lauwers, W., Segers, J., & Van den Branden, K. (2016). Binnenklasdifferentiatie. Een beroepshouding, geen recept. Leuven: Uitgeverij Acco.)