Schoolnaam

Onze schoolnaam

Onze school heet "Vrije Basisschool 't Klinkertje".

In deze naam herkent u: “Linkert”: het dialect voor Linkhout, ons prachtig dorp dat zoveel leerkansen biedt.

Het achtervoegsel “je” maakt er een verkleinwoord van.

Dit duidt erop dat onze school niet te groot is, zodat hier iedereen iedereen kent.

De “K” staat voor katholiek. Via een communicatieve aanpak helpen we elk kind zijn authentieke weg vinden op het vlak van waardengevoeligheid, zingeving en geloof.

De “t” vooraan staat voor thuis. We willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt.

We vinden dat essentieel opdat een kind zich optimaal zou kunnen ontplooien.