Context en Input

Context en Input

Onze basisschool ligt aan de parochiekerk te Linkhout. Linkhout is een dorp aan de Demer, in de Belgische provincie Limburg en een deelgemeente van de gemeente Lummen. Lummen en Linkhout zijn vlot te bereiken via het klaverblad E313-E314 of via de N2 tussen Diest en Hasselt. 

Het schoolgebouw bestaat uit een oud en nieuw gedeelte. De oorspronkelijke bestemming van de oudste delen van het schoolgebouw was een klooster. Wat direct ook een link legt met de katholieke achtergrond van onze school.

Op 1 februari 2022 telde onze school 184 leerlingen, waarvan 76 kleuters en 108 leerlingen in de lagere school.

De school bestaat uit één vestigingsplaats. Wij bieden hier zowel kleuteronderwijs als lager onderwijs aan.

Onze school rekruteert haar leerlingen voornamelijk in de onmiddellijke schoolomgeving.

In onze school zijn er 3 kleuterklassen en 6 klassen in de lagere school. Bij grote klassen kan het gebeuren dat er een klas gesplitst wordt, maar dat is afhankelijk van de beschikbare lestijden. In oktober 2021 werd er een nieuwe directeur aangesteld.

De leerlingenpopulatie van onze school is in beperkte mate meertalig. Gezien onze leerlingenpopulatie hebben we een beperkte omkadering SES- en zorglestijden.

Het leerkrachtenteam is voornamelijk woonachtig in de grote schoolomgeving.

Voor de realisatie van het leerplan werken we samen met diverse onderwijspartners (CLB, pedagogische begeleidingsdienst, gemeente Lummen, …).