Talentenwerking

Beeldknap

"Denken in beelden en leren door zien!"

Iemand die beeldknap is :

 • Experimenteert graag met ontwerpen, schetsen, tekeningen,…

 • Heeft een creatieve verbeeldingskracht

 • Neemt de werkelijkheid waar via beelden en kleuren

 • Kan zich goed oriënteren in gebouwen, wijken

 • Ziet ongewone patronen en kan die omzetten in ontwerpen

 • Heeft gevoel voor kleurnuances

 • Tekent, kribbelt veel

Wat vind ik leuk?

 • Tekenen, schilderen

 • Legpuzzels maken

 • Stripverhaal of collage maken

 • Een plattegrond maken

 • Fotograferen

Mensknap

Iemand die mensknap is :

 • Houdt van contact met anderen

 • Werkt graag samen

 • Houdt van feestjes en gezelligheid

 • Voelt zich prettig in groepen

 • Begrijpt wat anderen bezighoudt

 • Is bereid anderen te helpen

Wat vind ik leuk?

 • Een discussie houden

 • Iets organiseren

 • Samen een spelletje doen : kwartet, domino, kaarten, memorie, rummicub

 • Samen een activiteit uitvoeren

Muziekknap

"Leren door muziek, ritme en rijm!"

Iemand die muziekknap is :

 • Pikt snel melodieën op

 • Speelt graag een muziekinstrument

 • Kan boeiend vertellen

 • Werkt met rijm of ezelsbruggetjes om iets te onthouden

 • Heeft een sterk ritme gevoel

 • Heeft stijl in zijn stemgebruik

Wat vind ik leuk?

 • Muziek maken, instrumenten, zingen

 • Muziek luisteren

 • Rappen

 • Rijmpjes, gedichten voorlezen

Natuurknap

"Leren door rubriceren, oog voor detail, natuur!"

Iemand die natuurknap is :

 • Is gefascineerd door alles wat groeit en bloeit

 • Herkent snel kenmerken van plant en dier

 • Observeert graag veranderingen in de natuur

 • Leert makkelijk door waarnemingen buiten

 • Gaat graag met dieren om

 • Kan goed verzamelen en ordenen

Wat vind ik leuk?

 • Natuurfilm kijken

 • Natuurproefjes doen

 • Bloemschikken

 • Een herbarium maken

 • Een huisdier houden

 • Een herfsttafel maken

 • Werkstuk maken over dieren / planten

Rekenknap

"Leren door ordenen, analyseren en verbanden leggen!

Iemand die rekenknap is :

 • Denkt kritisch

 • Ontdekt graag informatie

 • Speelt graag met cijfers

 • Overweegt bij het oplossen van problemen

Wat vind ik leuk?

 • Sudoku of andere rekenproblemen oplossen

 • Winkeltje spelen

 • Spelletjes als kaarten, Rummicub

 • Zelf een spel ontwerpen

 • Puzzel met verschillen zoeken

Taalknap

"Leren door taal, woordgrappen, lezen en schrijven!"

Iemand die taalknap is :

 • Denkt in woorden

 • Formuleert makkelijk

 • Kan goed argumenteren

 • Leest snel en houdt van lezen

 • Leest met inzicht, kan teksten goed doorgronden

 • Kan goed iets beschrijven

 • Kan makkelijk ideeën onder woorden brengen

Wat vind ik leuk?

 • Gedichten en verhalen lezen

 • Luisteren naar verhalen of gedichten

 • Woordpuzzels oplossen en woordspelletjes doen

 • Scrabble spelen

 • Comedie, soap, cabaret kijken

 • Discussiëren

 • Moppenboekje maken

 • Verhaal schrijven

Zelfknap

"Leren door eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasie!"

Iemand die zelfknap is :

 • Kent zijn zwakke en sterke kanten

 • Heeft gevoel voor reflectie

 • Schrijft een dagboek of poëzie

 • Houdt zich op de achtergrond

 • Leeft in zijn eigen wereld

 • Neemt scherp waar wat er gebeurt

 • Houdt van dagdromen

Wat vind ik leuk?

 • Een dagboek bijhouden

 • Een stamboom maken

 • Schilderen

 • Lezen

 • Een gedicht schrijven

Rekenknap

"Leren door ordenen, analyseren en verbanden leggen!"

Iemand die rekenknap is :

 • Denkt kritisch

 • Ontdekt graag informatie

 • Speelt graag met cijfers

 • Overweegt bij het oplossen van problemen

Wat vind ik leuk?

 • Sudoku of andere rekenproblemen oplossen

 • Winkeltje spelen

 • Spelletjes als kaarten, Rummicub

 • Zelf een spel ontwerpen

 • Puzzel met verschillen zoeken

Beweegknap

Leren door voelen en bewegen !


Iemand die beweegknap is :

 • Sleutelt of knutselt graag

 • Heeft een goede (fijne) motoriek

 • Heeft een sterk gevoel voor het gebruik van het eigen lichaam

 • Reageert met trefzekere bewegingen

 • Leert makkelijk door iets te doen of te spelen

Wat vind ik leuk?

 • Wandelen

 • Sporten

 • Dansen

 • Acteren

 • Jongleren

 • Knutselen