Melding noodopvang leerlingen op school 18/05 - 29/05/2020 via deze link

Opschorting inschrijvingen --> update...

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat de huidige maatregelen mbt. het Coronavirus gefaseerd zullen worden afgebouwd. Alle fysieke inschrijvingen voor het volgend schooljaar 2020-2021 worden opgeschort tot en met 31 augustus 2020.

Zonder tegenberichten zal de opschorting van de fysieke inschrijvingen in onze school dus worden verlengd tot en met 31 augustus 2020.

UPDATE 25/05

Vandaag hebben we goed nieuws gekregen!

Via digitale weg zou er een alternatief voor de fysieke inschrijvingen mogelijk zijn.

Momenteel zijn we volop bezig om te bekijken via welke weg we dit kunnen doen.

We hopen dat jullie voor het einde van juni digitaal kunnen inschrijven.

Een exacte datum en uur volgt.

Het tijdstip van inschrijven zal chronologisch worden verwerkt.

We willen jullie ook graag de kans geven om persoonlijk kennis te maken met onze school.

De eerste week van juni voorzien we graag de tijd voor een persoonlijke rondleiding.

Voor een afspraak contacteer je ons via mail op...

basisschool@klinkertje.be


Coronavirus

UPDATE

mei 2020


Onze school herstart op vrijdag 15 mei 2020.

Wat betekent dat voor jou en je kind?

Beste ouder,


Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 15 mei krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op school.

Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen. We doen dat voor alle leerlingen:

 • de leerlingen die opnieuw les krijgen op school
 • de leerlingen die thuis of in de opvang nieuwe leerstof krijgen.

Wie start opnieuw op school vanaf 15 mei? En op welke dagen gaan ze naar school?

Leerjaar - groep

Startdatum

Wanneer lessen op school

L1 + L2 start op 15/05 (met een oefendag)

Maandag van 8.50 uur tot 15.05 uur

Woensdag van 8.50 uur tot 12.00 uur

Donderdag van 8.50 uur tot 15.05 uur

L6a + L6b start op 19/05

Dinsdag van 8.50 uur tot 15.15 uur

Vrijdag van 8.50 uur tot 15.15 uur


De andere dagen leren de leerlingen thuis of in de opvang. Afhankelijk van het lesverloop wordt geziene leerstof verder uitgediept of krijgen onze leerlingen nieuwe leerstof aangeboden.

Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels – max. 14 kdn): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.
 • Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen).
 • Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leraren dragen een mondmasker.
 • Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of ophaalt.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Ophalen van je kind

Je kan je kind zoals gewoonlijk ophalen aan de schoolpoort. We vragen hierbij speciaal aandacht om de social distancing te respecteren. Voor het brengen en ophalen van de kinderen die naar de noodopvang komen volgen er richtlijnen vanaf het moment dat we definitief zicht hebben op waar we de noodopvang organiseren.

Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

 • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
 • Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
 • Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
 • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
 • Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 15 mei?

Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis of in de opvang.

Hoe wordt de noodopvang georganiseerd?

Als school merken we dat het organiseren van lesgroepen en opvang voorzien, rekening houdend met de richtlijnen vanuit de overheid, erg moeilijk blijkt. We bekijken daarom de mogelijkheden om de noodopvang buiten de school te organiseren. We houden u graag op de hoogte hoe dit zal verlopen vanaf het moment dat we hier een definitief zicht op hebben. Ook tijdens de noodopvang zal het spelmateriaal en de sociale contacten worden beperkt ifv. de richtlijnen vanuit de overheid.

 • Welke kinderen vangen we op?
  • Kinderen van ouders die niet thuis werken. De ouders werken in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart.
  • Leerlingen die het moeilijk hebben thuis.

Ouders die niet thuis mogen werken, vragen een attest hiervan een attest aan hun werkgever en brengen die mee naar onze noodopvang.

 • De leerlingen in de opvang blijven verder nieuwe leerstof krijgen, net zoals hun klasgenoten die thuis leren.
 • We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde maatregelen (zie boven).
 • De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de groepjes leerlingen die les krijgen op school.

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

Als school willen focussen we ons in deze periode op de leerstof die we essentieel vinden om zo goed als mogelijk de aansluiting te maken op het volgende leerjaar. Onze leerkrachten hanteren hiervoor het leerplan ZILL en maken vanuit hun expertise keuzes in vakken, leerplandoelen en leerinhouden. Tijdens deze periode zetten we voornamelijk in op formatieve evaluatie. We doen dit enerzijds met de bedoeling om een actueel zicht te houden op de beginsituatie van onze leerlingen en anderzijds om het leerproces te kunnen bijsturen door bijvoorbeeld feedback te geven en te differentiëren.

 • We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.
 • Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen.
 • Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan NIET meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
 • Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen.
 • Door de corona crisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.
 • Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

Hoe bereid je als ouder je kind voor?

 • Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
 • Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.
 • Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of zorgleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

Hoe kan je je kind helpen om te leren?

Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en oefenen.

Enkele tips:

 • Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
 • Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.
 • Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.


Meer informatie?

 • Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.

Wij zullen jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het schoolgaan van jullie kind via GIMME, onze schoolwebsite, Google Classroom….

Ouders, bedankt voor het grote engagement!

Zorg goed voor jezelf, je gezin, je naasten.


Vriendelijke groet,

Schoolbestuur, directeur en team

Scholengemeenschap Pit.

Katholieke basisscholen Beringen & Lummen


Melding interesse inschrijving

VB 't Klinkertje

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden vragen we aan ouders die interesse hebben om hun kinderen in te schrijven in onze school zich te melden via het document dat we hiervoor ter beschikking stellen (Melding of zie ook website).

Let op! Het invullen van deze bevraging is in geen geval een voorinschrijving en geeft ook geen recht op voorrang of een definitieve inschrijving. Het dient enkel als een informeel document voor onze school om te peilen naar ouders die interesse hebben om in te schrijven in onze school.

Poster handen wassen.pdf
AMDJ011 Handenwassen_tcm170-63632.pdf

Beste bezoeker,

Welkom bij basisschool 't Klinkertje te Linkhout.

Via het menu aan de bovenzijde kan u informatie raadplegen.

Deze website is onderhevig aan updates en aanpassingen.

Informatie en layout zullen terloops verder aangevuld worden.

Kijk regelmatig voor het meest actuele nieuws.

Alvast bedankt voor jullie begrip!

Alexander Rediers

Directeur

VB 't Klinkertje

Jaarkalender

Instapper en peuters

Leerplan

Milieu op school

Groeipakket

= Schooltoelage

Digitale platforms en privacy

Digitale schoolpoortmedaille Brons 2019.psd

"Oog voor lekkers".

Elke woensdag krijgen onze leerlingen een gezond tussendoortje (fruit) aangeboden.